Eides Stauder

Gunnera

Vi har to sorter Gunnera for salg. Kjempegunnera kan bli mer enn 2 m høy når den er etablert. Bør vinterbeskyttes mot barfrost de første vintrer til den er godt etablert. Den bør plantes på et lunt sted der den har tilgang til vann i vekstperioden. Krypgunnera er en god bunndekkestaude som brer seg fort og dekker godt. Begge er dekorative bladplanter.

Gunnera

Gunnera magellanica

Krypgunnera 20 cm

Gunnera tinctoria

Kjempegunnera 2 m

Eides StauderNettstedskart