Eides Stauder

Lyng

Vi har et stort utvalg av lyng i ulike sorter. Vi har både vinter-,vår-, sommer- og høstblomstrende sorter. Vi har også sorter ved vakkert bladverk. Lyng passer godt til planting i skråninger og som bunndekke i bed. Høstlyng klippes tidlig vår. Vårlyng klippes etter blomstring.

Erica - Vinter og vårblomstrende lyng

Erica-darleyensis

Erica - Sommer og høstblomstrende lyng

 

Calluna- Høstblomstrende lyng

Calluna-knopplyng

Andre eksotiske sorter

Erica hiemalis Erica-hiemalis

Eides StauderNettstedskart