Eides Stauder

Trollius

Ballblom er gode rabattstauder som trives i vanlig hagejord. De er hardføre og lette å dyrke. Vi har flere sorter for salg.

Trollius - Ballblom

Trollius `Alabaster`

Kremgul Mai-Juni

Trollius `Cheddar`

Kremgul Mai-Juni
Trollius chinensis `Goldkønigen` Oransjegul Mai-Juni

Trollius europaeus

Gul Mai-Juni

Trollius pumilus

Gul Mai-Juni

Trollius Trollius-europaeus

Trollius chin

Eides StauderNettstedskart